import wixWindow from 'wix-window'; $w.onReady(function () { // Mesafeli satış sözleşmesi kutusu işaretlendiğinde çalışacak işlev $w("#checkBoxAcceptContract").onChange(function () { if ($w("#checkBoxAcceptContract").checked) { showContract(); } else { hideContract(); } }); // Sözleşme görüntüleme işlevi function showContract() { const buyerName = $w("#inputName").value; const buyerAddress = $w("#inputAddress").value; const buyerEmail = $w("#inputEmail").value; const buyerPhone = $w("#inputPhone").value; const date = getCurrentDate(); const sellerName = "Satıcı Adı Soyadı"; const sellerAddress = "Satıcı Adresi"; const sellerEmail = "Satıcı E-posta"; const sellerPhone = "Satıcı Telefon"; const contractHTML = `

Mesafeli Satış Sözleşmesi

İşbu sözleşme, aşağıda belirtilen alıcı ile aşağıda belirtilen satıcı arasında, aşağıda yer alan şartlar çerçevesinde yapılmıştır:

Alıcı Bilgileri:

Adı Soyadı: ${buyerName}

Adres: ${buyerAddress}

E-posta: ${buyerEmail}

Telefon: ${buyerPhone}

Tarih: ${date}

Satıcı Bilgileri:

Adı Soyadı: ${sellerName}

Adres: ${sellerAddress}

E-posta: ${sellerEmail}

Telefon: ${sellerPhone}

... Sözleşme içeriği buraya gelebilir ...

Alıcı, işbu sözleşmeyi kabul etmektedir.

`; wixWindow.openLightbox("contractLightbox", contractHTML); } // Sözleşme gizleme işlevi function hideContract() { wixWindow.closeLightbox("contractLightbox"); } // Geçerli tarihi alma işlevi function getCurrentDate() { const today = new Date(); const day = String(today.getDate()).padStart(2, '0'); const month = String(today.getMonth() + 1).padStart(2, '0'); const year = today.getFullYear(); return `${day}.${month}.${year}`; } });
top of page

Sepetim

logo_band_colored_1X.png
bottom of page